วิธีการใช้งานเตือนผ่าน LINE

วิธีการใช้งานเตือนผ่าน LINE

เข้าไปที่ http://saanook.com/linealert/login.php  แล้วใส่ email และ password ที่สมัครไว้

capture-20161130-165345

เข้ามาหน้าหลักของโปรแกรม เพื่อเพิ่มรายการที่จะให้เตือน

capture-20161130-165858

การใส่ข้อมูล

screenshot-saanook-com-2016-11-30-08-40-19

***** ระบบจะค้นหาข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนตอน 8.00 น.ของทุกวัน และตรวจสอบการส่งตกค้างอีกทีตอน 15.00
ถ้าท่านจะทดสอบให้เตือนในวันเดียวกันกับการกรอกข้อมูล ก็ให้ดูรอบของการเตือนด้วยนะครับ ****